Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) TOOLS & RESOURCES
OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) TOOLS & RESOURCES

Zawód archiwisty wiąże się nierozerwalnie z dostępem do informacji. Jako osoba uprawniona do poszukiwań w magazynach archiwalnych, archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, i często też paleografii oraz neografii. Zresztą samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych jest związane z wyszukiwaniem informacji.

W świetle prawa informacja jest towarem, który można sprzedać. Na polskim rynku pracy funkcjonują profesjonalne firmy infobrokerskie, których zadaniem jest komercyjne pozyskiwanie na zlecenie informacji z różnych dziedzin.


https://osint.link/

 

(dostęp z 14,12.2022)

 

Przy okazji polecam:

 

 https://counterintelligence.pl/zrodla/

 

(dostęp z 14.12.2022)

 

 https://feedly.com/i/top/osint-blogs

 

(dostęp z 14.12.2022)

 

 https://osintframework.pl/

 

(dostęp z 14.12.2022)

 

 

 https://i-intelligence.eu/uploads/public-documents/OSINT_Handbook_2020.pdf

 

(dostęp z 14.12.2022)

 

14.12.2022
strzałka do góry