Archiwistyka_tlo
JESZCZE O OSINT...

OSINT zyskuje obecnie stale na znaczeniu, jest to proces, który na na Zachodzie zaczął się w latach sześćdziesiątych, i stosunkowo niedawno dotarł do Polski. Informacja jest paliwem XXI w., z którego znaczenia i potencjału ciągle tylko nieliczni zdają sobie sprawę. Niektóre zaś uczelnie łączą archiwistykę z infobrokerstwem, specyfika zawodu jest bardzo podobna, i przypomina, moim zdaniem, kwerendę archiwalną czy nawet studia wstępne.


https://osint.sh/

 

(dostęp z 16.01.2023)

 

 https://www.osinttechniques.com/osint-tools.html

 

(dostęp z 16.01.2023)

 

 

16.01.2023
strzałka do góry