Archiwistyka_tlo
SAMODZIELNA ARCHWIZACJA

"SAMODZIELNA ARCHIWIZACJA / SELF-ARCHIVING – praktyka polegająca na udostępnianiu publikacji w sposób otwarty poprzez zdeponowanie ich w otwartym repozytorium (Suber P., Otwarty dostęp, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014)."


https://www.ifj.edu.pl/library/open-access/self-archiving.php

 

(dostęp z 27.02.2023)

27.02.2023
strzałka do góry