Archiwistyka_tlo
INFORMACJA BIZNESOWA

Informacja w biznesie decyduje o przewadze konkurencyjnej, a to przesądza o sukcesie. Temat wprawdzie nie dotyczy, przynajmniej wprost, archiwistów, ale infobrokerów już tak. Zdrowa konkurencja jest rzeczą pożądaną (dlatego np. buduje się sklepy dużych sieci obok  siebie), jednak nie wszyscy są uczciwi i trzeba mieć tego świadomość.


https://przeswietl.pl/

 

(dostęp z 2.03.2023)

 

 https://rejestr.io/

 

(dostęp z 2.03.2023)

 

 https://www.slideshare.net/sabinacisek/informacja-o-przedsibiorstwach-organizacjach-w-internecie-2019

 

(2.03.2023)

 

 https://www.youtube.com/watch?v=MeuL6AG5uo8

 

(2.03.2023)

 

 

02.03.2023
strzałka do góry