Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO

PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEG, szkolenie on-line (platforma Teams), 16.03.2023, godz. 10:00 - 13:00, cena    250,00 ZŁ + VAT (kwota z VAT = 307,50 ZŁ)

 

 

W programie szkolenia m. in.:
– podstawy prawne i wynikające z nich niejasności;
– terminy przekazywania materiałów archiwalnych;
– pozostawianie materiałów archiwalnych w oparciu o umowę użyczenia lub porozumienia;
– zawiadomienie o rozpoczęciu przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania (czyli o nocie informacyjnej);
– ustalanie przynależności zespołowej (akta własne, odziedziczone, zdeponowane);
– przygotowanie dokumentacji wg obowiązujących standardów (ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych trudności: systematyzacja i segregacja dokumentacji, porządkowanie akt, „szycie akt”, numeracja stron/kart, opis teczek, konserwacja i fumigacja, itp.)
– sporządzenie spisu przekazywanej dokumentacji
– procedura przekazania materiałów archiwalnych (w tym ekspertyza archiwalna dokumentacji przeznaczonej do przekazania)
– konsultacje

Każdy uczestnik otrzyma przygotowaną prezentację.


https://sap.waw.pl/szkolenia/przekazywanie-materialow-archiwalnych-do-archiwum-panstwowego-16-03-2023-r/?fbclid=IwAR3VgJbPYfbsY8stPxY1zekTaRcr-z5tQulABgI3Ev0d1J841cwgO0MWVeg

 

(dostęp z 2.03.2023)

02.03.2023
strzałka do góry