Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > SEKCJA ARCHIWÓW RODZINNYCH STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH
SEKCJA ARCHIWÓW RODZINNYCH STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH

Cele Sekcji Archiwów Rodzinnych SAP:
– Wspieranie tworzenia i funkcjonowania archiwów rodzinnych;
– Promowanie idei archiwów rodzinnych;
– Rozpoznawanie archiwaliów przechowywanych w archiwach publicznych, wyznaniowych i społecznych, a stanowiących źródło informacji o życiu i działalności konkretnych, również „zwyczajnych” ludzi;
– Rozpoznawanie możliwości i uwarunkowań prawnych budowania archiwów rodzinnych;
– Poznawanie zjawiska poufności, intymności, sensytywności archiwaliów rodzinnych i danych o konkretnych osobach w archiwach wszelkiego rodzaju;
– Prowadzenie badań nad archiwami rodzinnymi istniejącymi dziś i dawniej, ich zawartością i oddziaływaniem;
– Uczestnictwo archiwistów rodzinnych w działaniach crowdsourcingowych na rzecz archiwów publicznych;
– Integrowanie środowiska archiwistów rodzinnych;
– Gromadzenie danych o istniejących archiwach rodzinnych.


https://sap.waw.pl/sekcje/sekcja-archiwow-rodzinnych/?fbclid=IwAR28MWODV3nNvwggLR7PlRb2FOmgMUsAx_uXuoPMmub03EUVbf60rNj0YQY

 

(dostęp z 25.04.2023)

25.04.2023
strzałka do góry