Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > SEKCJA ARCHIWÓW ZAKŁADOWYCH STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH
SEKCJA ARCHIWÓW ZAKŁADOWYCH STOWARZYSZENIA ARCHIWISTÓW POLSKICH

"Sekcja Archiwów Zakładowych SAP zrzesza archiwistów zajmujących się prowadzeniem archiwów zakładowych w urzędach,  instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach społecznych. Stanowi platformę wymiany doświadczeń na temat gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, ewidencjonowania i brakowania dokumentacji, a także jej digitalizacji i upowszechniania w zakładach pracy. Sekcja organizuje coroczne seminarium poświęcone aktualnym problemom funkcjonowania archiwów zakładowych. Uczestniczy też w konsultacjach społecznych aktów prawnych i opracowaniu standardów pracy archiwów."


https://sap.waw.pl/sekcje/sekcja-archiwow-zakladowych/

 

 

(Dostęp z 25.04.2023)

25.04.2023
strzałka do góry