Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > SEKCJA ARCHIWÓW INSTYTUCJI NAUKOWYCH I KULTURALNYCH SAP
SEKCJA ARCHIWÓW INSTYTUCJI NAUKOWYCH I KULTURALNYCH SAP

"Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP skupia archiwistów uczelni wyższych i placówek naukowo – badawczych, w tym PAN oraz muzeów i teatrów. Zajmuje się opracowywaniem standardów pracy archiwów uczelnianych i archiwów instytucji kultury, organizuje coroczne konferencje, uczestniczy w konsultacjach społecznych aktów prawnych, jest platformą wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska. Działa na rzecz popularyzacji zasobów archiwów naukowych i podnoszenia statusu ich pracowników."


https://sap.waw.pl/sekcje/sekcja-instytucji-naukowych-i-kulturalnych/

 

(dostęp z 25.04.2023)

25.04.2023
strzałka do góry