Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW – PRAWIDŁOWA ICH ARCHIWIZACJA
DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW – PRAWIDŁOWA ICH ARCHIWIZACJA

Dokumentacja przebiegu studiów – prawidłowa ich archiwizacja, webinar, 18 maja 2023, godz. 9.30-13.30, cena 379 zł netto/os., (zgłoszenia do 15 maja br.)

 

 " [...]

  • Przekrojowe omówienie zmian prawnych w systemie dokumentacji przebiegu studiów i dokumentacji kształcenia doktorantów.
  • Uaktualnienie wiedzy prawnej w czasie dynamicznych nowelizacji i zapowiedzi dalszych zmian.
  • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania swojej pracy.
  • Wskazanie zasad tworzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji przebiegu studiów.
  • Omówienie jakie dokumenty powinna zawierać teczka akt osobowych studenta a jakie nie powinny się w niej znaleźć.
  • Poznanie zasad uwierzytelniania dokumentacji, sprostowania dyplomu lub innych dokumentów.
  • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia. [...] "


https://frdl.org.pl/tematy/oswiata/dokumentacja-przebiegu-studiow/54818

 

(doostęp z 8.05.2023)

08.05.2023
strzałka do góry