Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > ARCHIWALNE ABC. ZAJĘCIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH ARCHIWISTÓW Z SAMORZĄDOWYCH I PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
ARCHIWALNE ABC. ZAJĘCIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH ARCHIWISTÓW Z SAMORZĄDOWYCH I PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Archiwalne ABC..., webinarium, 29 maja 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zl netto/os. (zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 23 maja br.)

 

 Kompleksowe zapoznanie się z problematyką funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt.
• Poznanie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
• Nabycie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji w archiwum.
• Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją.
• Pozyskanie niezbędnych formularzy i druków kancelaryjno-archiwalnych.
• Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania prawa archiwalnego.
• Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.
 


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/archiwalne-abc-zajecia-dla-poczatkujacych-archiwistow-1/54846

 

(dostęp z 15.05.2023)

15.05.2023
strzałka do góry