Archiwistyka_tlo
OSINT JESZCZE RAZ...

Archiwista musi dysponować odpowiednimi umiejętnościami pozwalającymi na bezbłędne wyszukanie potrzebnych informacji. Nierzadko też pracownicy archiwów przeprowadzają kwerendy archiwalne na zlecenie, co wymaga od nich posiadania nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także znajomości języków obcych, włącznie z łaciną, i często też paleografii oraz neografii. Zresztą samo opracowanie zespołu archiwalnego i sporządzenie pomocy archiwalnych jest związane z wyszukiwaniem informacji. Natomiast infobrokerzy, korzystając z technik OSINT, dostarczają na zlecenie usługę informacyjną.


https://www.akademiawywiadu.pl/

 

(dostęp z 19.05.2023)

19.05.2023
strzałka do góry