Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > III STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA ARCHITEKTURY INFORMACJI: INFORMACJA BEZ BARIER
III STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA ARCHITEKTURY INFORMACJI: INFORMACJA BEZ BARIER

III Studencka..., Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej, platforma TEAMS, 15 czerqwca 2023. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Cyt. za RynekInformacji: " [...]

Dostępność to dostosowywanie elementów i treści na stronie, tak aby mogły z nich korzystać osoby z niepełnosprawnościami m.in. ruchu, słuchu czy wzroku. 

Dostępność informacji to nie to samo co otwarte źródła informacji (OSINT). Open Source Intelligence to wykorzystywanie publicznie dostępnych informacji. Dostępność to działania mające na celu sprawienie, by każdy miał do nich równy dostęp niezależnie od stanu zdrowia. [...] '


https://rynekinformacji.pl/informacja-bez-barier-czym-jest-dostepnosc/

 

(dostęp z 5.06.2023)

05.06.2023
strzałka do góry