Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PODMIOTACH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PODMIOTACH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

 Archiwizacja dokumentacji zamówień publicznych w podmiotach państwowych i samorządowych, FRDL, webinar, 17 lipca 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł netto/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 lipca 2023 r.)

 

 

Archiwizacja dokumentacji zamówień publicznych ma kluczowe znaczenie dla zachowania przejrzystości, poufności i integralności dokumentów, a także dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa archiwalnego, przepisami KPA oraz RODO. Właściwa archiwizacja pozwala uniknąć problemów prawnych, ułatwia kontrolę i audyty, jak również umożliwia łatwiejsze odnajdywanie i wykorzystywanie dokumentów w celach dowodowych, czy kontrolnych. Podczas proponowanych zajęć w sposób kompleksowy przeanalizujemy i zaprezentujemy proces tworzenia i gromadzenia dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi. Omówione zostaną zasady archiwizacji dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem, ustalanie okresów przechowywania akt i odpowiedzialność twórców tych dokumentów za teczki zamknięte. Przedstawimy zasady korzystania z dokumentacji przekazanej do archiwum. Zajęcia poprowadzi ekspert FRDL, doświadczony archiwista, specjalista ds. zarządzania dokumentacją, który podczas szkoleń przekazuje praktyczne rozwiązania.


https://frdl.org.pl/tematy/zamowienia-publiczne/archiwizacja-dokumentacji/58177

 

(dostęp z 3.07.2023)

03.07.2023
strzałka do góry