Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > WŁAŚCIWY OBIEG I KONTROLA DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W JEDNOSTCE. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKÓW. NIEZBĘDNE INSTRUKCJE I DOKUMENTY. NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
WŁAŚCIWY OBIEG I KONTROLA DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W JEDNOSTCE. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKÓW. NIEZBĘDNE INSTRUKCJE I DOKUMENTY. NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 Właściwy obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych w jednostce. Zakres odpowiedzialności i obowiązków. Niezbędne instrukcje i dokumenty. Najczęstsze nieprawidłowości, FRDL, webinar, 19 lipca 2023, godz. 9.30-13.00, cena 389 zł netto/os, (Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 lipca 2023 r.)

 

 

Przestrzeganie procedur w zakresie tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych jest niezwykle istotne dla prawidłowości funkcjonowania i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. By móc właściwie, rzetelnie opisywać i kontrolować przepływ dokumentów finansowych w jednostce, nie narażając się na złamanie przepisów, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego przypomnimy zasady dotyczące tworzenia, obiegu, kontroli i zatwierdzania dokumentów księgowych, ich prawidłowego wystawiania, korygowania czy poprawiania. Podczas zajęć:

    Zwrócimy uwagę na poszczególne aspekty kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej operacji gospodarczych i finansowych.
    Wskażemy kto i kiedy powinien złożyć podpis na dokumencie księgowym.
    Przypomnimy o odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego za prawidłowe prowadzenie rachunkowości w jednostce.
    Podpowiemy jak prawidłowo powierzyć obowiązki i odpowiedzialności, uwzględniając struktury jednostek obsługujących i obsługiwanych (np. CUW).
    Omówimy przykładową instrukcję obiegu dokumentów wraz z załącznikami oraz wzory powierzeń i upoważnień, a także wskażemy opis zmian i obowiązków, wynikający z rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zajęcia poprowadzi ekspertka, praktyk, który prowadzi szkolenia dla jsfp od wielu lat, wysoko oceniana za jasność i trafność przekazu oraz obszerne, pomocne materiały.


https://frdl.org.pl/tematy/finanse-rachunkowosc-podatki/obieg-dokumentow/58350#cele-i-korzyci

 

(dostęp z 3.07.2023)

03.07.2023
strzałka do góry