Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > OSINT – SKUTECZNE NARZĘDZIE DLA BIZNESU I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ W DOBIE CYFRYZACJI ŚWIATA
OSINT – SKUTECZNE NARZĘDZIE DLA BIZNESU I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ W DOBIE CYFRYZACJI ŚWIATA

OSINT..., Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

 

OSINT, czyli biały wywiad, wywiad jawnoźródłowy; jego początki sięgają okresu międzywojennego, kiedy to Brytyjczycy powołali sekcję BBC przeznaczoną do monitoringu propagandy  https://monitoring.bbc.co.uk/ , a następnie, już podczas IIWojny Światowej, Amerykanie powołali instytucję o podobnym charakterze, która obecnie jest częścią CIA. W internecie dostępnych jest wiele narzędzi osintowych, darmowych i komercyjnych, spora część na GitHubie, ale tak naprawdę liczy się tutaj nie tyle narzędzie, co technika i indywidualne podejście.


https://www.ksoin.pl/osint-kluczowy-element-nowoczesnego-wywiadu-i-kontrwywiadu/

 

(dostęp z 10.07.2023)

10.07.2023
strzałka do góry