Archiwistyka_tlo
DEZINFORMACJA W SIECI

Dezinformacja w sieci, Krajowe Stowarzyyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

 

Temat dezinformacji nie jest bynajmniej nowy; z dezinformacją tak naprawdę mamy do czynienia od początku cywilizacji; można wyróżnic siedem technik dezinformacji; 1. Find the cracks (znajdź pęknięcia); 2. The Big Lie (wymyśl wielkie kłamstwo); 3. A kernel of truth (ziarno prawdy); 4. Conceal your hand (ukryj swoją rękę); 5. The useful idiots (pożyteczni idioci); 6. Deny everything (zaprzecz wszystkiemu); 7. Long game (kropla drąży skałę). Najpopularniejszą formą dezinformacji są jednak Fake Newsy   https://gijn.org/six-fake-news-techniques-and-simple-tools-to-vet-them/


https://www.ksoin.pl/dezinformacja-w-sieci-2/

 

(dostęp z 11.07.2023)

11.07.2023
strzałka do góry