Archiwistyka_tlo
BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ

W dzisiejszych czasach ta wiedza może okazać ssię przydatna każdemu.

 

 

"BIG to instytucja powołana mocą Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie, jak również udzielanie informacji na temat podmiotów i ich zadłużenia.

Jest to tak naprawdę rejestr, w którym umieszczane są dane dotyczące wiarygodności płatniczej klientów, kontrahentów, dostawców, partnerów biznesowych określonej grupy przedsiębiorców. Każda osoba mająca problem ze spłatą, np. pożyczki na raty bądź opłacenia faktury może zostać odnotowana w BIG, gdy zostanie tu zgłoszona przez wierzyciela. Wówczas, gdy konsument będzie się starać o uzyskanie wsparcia w formie kredytu gotówkowego czy też będzie chciał zakupić z pomocą kredytu ratalnego sprzęt RTV, uzyska decyzję odmowną.

Zgodnie z definicją ustawową, Biuro Informacji Gospodarczej może być prowadzone wyłącznie w formie spółki akcyjnej, o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 4.000.000 złotych. [...] "


https://www.zadluzenia.com/artykul/biuro-informacji-gospodarczej-wszystkie-informacje/

 

(dostęp z 23.08.2023)

 

 

PS. Przy okazji warto zajrzeć tutaj https://www.slideshare.net/sabinacisek/informacja-o-przedsibiorstwach-organizacjach-w-internecie-2019 , no i oczywiście tutaj  https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/biura-informacji-gospodarczej

23.08.2023
strzałka do góry