Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > ARCHIWA ZAKŁADOWE I SKŁADNICE AKT DLA ARCHIWISTÓW ZAAWANSOWANYCH
ARCHIWA ZAKŁADOWE I SKŁADNICE AKT DLA ARCHIWISTÓW ZAAWANSOWANYCH

Archiwa zakładowe..., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Webinar, 5 października 2023, godz. 9.00-13.00, cena 390 zł/os,

(Zgłoszenia należy przesłać do 29 września 2023 r.)

 

 

  • Usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją, wykazu akt oraz kwestii dotyczących porządkowania dokumentacji.
  • Pogłębienie wiedzy nt. ewidencji zasobu archiwalnego, instrukcji kancelaryjnej, brakowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego.
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania, ewidencjonowania dokumentacji i porządkowania w archiwum.
  • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie uporządkowania i przejęcia akt do archiwum zakładowego (składnicy akt), przeprowadzenia procesu brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
  • Możliwość konsultacji ze specjalistą podczas szkolenia oraz wymiana doświadczeń z zakresu praktycznego stosowania prawa archiwalnego.


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/archiwa-zakladowe-i-skladnice-akt-dla-archiwistow-zaawansowanych-6/63995

 

(dostęp z 25.09.2023) 

25.09.2023
strzałka do góry