Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > JAK KORZYSTAĆ Z JEDNOLITEGO WYKAZU AKT? WYKAZ AKT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
JAK KORZYSTAĆ Z JEDNOLITEGO WYKAZU AKT? WYKAZ AKT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

 Jak korzystać z Jednolitego Wykazu Akt? Wykaz akt w pytaniach i odpowiedziach, FRDL, webinar, 12 października 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/os, (

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 października 2023 r.)

 

 

Znajomość wykazu akt pozwala prawidłowo wdrożyć w jednostkach państwowych i samorządowych obligatoryjny system kancelaryjny bezdziennikowy, który należy stosować zarówno wykonując czynności kancelaryjne w formie tradycyjnej jak i elektronicznie. Zapraszamy na warsztaty,  stanowiące swoisty komentarz i uzupełnienie do normatywów kancelaryjno-archiwalnych, podczas których uczestnicy będą na przykładach uczyć się korzystania z instrukcji kancelaryjnej i czytania jednolitego wykazu akt (metoda: case study). Podczas szkolenia przeanalizujemy min. takie zagadnienia jak kwalifikacja i klasyfikacja akt, tworzenie znaków sprawy oraz wskażemy jak interpretować i  korzystać poprawnie z wykazu akt.


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/jak-korzystac-z-jednolitego-wykazu-akt-1/63412

 

(dostęp z 4.10.2023)

 

 https://www.archiwistyka.pl/artykuly/edukacja_archiwistyczna/1213

04.10.2023
strzałka do góry