Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > DOKUMENTACJA PRACOWNICZA OD A DO Z W 2023 ROKU W TYM NOWA CZĘŚĆ E AKT OSOBOWYCH
DOKUMENTACJA PRACOWNICZA OD A DO Z W 2023 ROKU W TYM NOWA CZĘŚĆ E AKT OSOBOWYCH

 Dokumentacja pracownicza od A do Z w 2023 roku w tym nowa część E akt osobowych, FRDL, webinar, 17 października 2023, godz. 9.00-13.00, cena 389 zł/os, (Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 października 2023 r.)

 

 

Następstwem zmian w prawie pracy, do których doszło w 2023 r. na skutek wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (dyrektywa Nr 2019/1152) oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa Nr 2019/1158) jest konieczność przechowywania w dokumentacji pracowniczej dokumentów związanych z nowymi uprawnieniami pracowniczymi wprowadzonymi na podstawie tychże dyrektyw. Dodatkowo, konsekwencją ustanowienia kodeksowej regulacji dotyczącej pracy zdalnej jest pojawienie się w dokumentacji pracowniczej szeregu nowych dokumentów powstających w związku z organizacją pracy w tej formule. Ponadto, w związku z wprowadzeniem do Kodeksu pracy przepisów regulujących procedurę kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu i innych podobnie działających środków, akta osobowe uległy rozszerzeniu o nową część E, w której gromadzone są dokumenty powstające w wyniku procedur przeprowadzania przedmiotowej kontroli. Podczas proponowanego szkolenia w szczegółowy sposób zostaną omówione zasady dotyczące zakresu, sposobu i warunków prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i elektronicznej, co pozwoli na uaktualnienie i uporządkowanie wiedzy z tego zakresu oraz właściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej.


https://frdl.org.pl/tematy/kadry-prawo-pracy-place/dokumentacja-pracownicza-4/64171

 

(dostęp z 4.10.2023)

04.10.2023
strzałka do góry