Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ WRAZ Z ZASADAMI EKSPERTYZY ARCHIWALNEJ
BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ WRAZ Z ZASADAMI EKSPERTYZY ARCHIWALNEJ

 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wraz z zasadami ekspertyzy archiwalnej, FRDL, webinar, 18 paźdiernika 2023, godz. 10.00-14.00, cena 389 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 12 października 2023 r.)

 

 

Podczas szkolenia zapoznamy uczestników z problematyką brakowania i wartościowania dokumentacji,  przybliżymy procedurę niszczenia akt oraz przedstawimy formularze i druki niezbędne przy brakowaniu. Prowadząca omówi także całokształt zagadnień związanych z ekspertyzą archiwalną, którą przeprowadzają w archiwach zakładowych i składnicach akt przedstawiciele państwowej służby archiwalnej. Scharakteryzuje wszystkie rodzaje ekspertyz – ich przebieg oraz skutki. Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną licznymi przykładami. Szkolenie obejmuje analizę przykładów z zakresu tworzenia wniosków na brakowanie oraz przeprowadzenia ekspertyzy archiwalnej.


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/brakowanie-dokumentacji-niearchiwalnej-2/63702

 

(dostęp z 4.10.2023)

04.10.2023
strzałka do góry