Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH W ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM. PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH W ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM. PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW

Ochrona informacji niejawnych..., FRDL, webinar, 26 października 2023, godz. 9.00-13.30, cena 389 zł/os, (Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 października 2023 r.)

 

 

  • Zdobycie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie ochrony informacji niejawnych.
  • Podniesienie świadomości uczestników, co do praktycznego zastosowania wymagań określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych i wprowadzenia w życie w administracji publicznej, w szczególności jst, konkretnych rozwiązań, na podstawie praktycznych przykładów i wzorów. 
  • Przedstawienie prawidłowej organizacji systemu ochrony informacji niejawnych w jednostce, w tym analiza niezbędnej dokumentacji.
  • Nabycie przez uczestników umiejętności opracowania dokumentacji, wymaganej ustawą o ochronie informacji niejawnych. 
  • Poznanie podstawowych metod stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, tak, aby skutecznie zabezpieczyć posiadane informacje niejawne, racjonalnie gospodarując przy tym środkami finansowymi.
  • Uzyskanie praktycznych porad i wskazówek w zakresie tematyki szkolenia.
  • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem- praktykiem.


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/ochrona-informacji-niejawnych/63313

 

(dostęp z 17.10.2023)

17.10.2023
strzałka do góry