Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > OŚRODEK WSPIERANIA ADMINISTRACJI LOKALNEJ
OŚRODEK WSPIERANIA ADMINISTRACJI LOKALNEJ

"Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej to inicjatywa OWAL s.c. na rzecz podniesienia jakości i sprawności administracji publicznej oraz przedsiębiorstw prywatnych.

Cel ten realizujemy poprzez profesjonalne szkolenie urzędników i pracowników instytucji publicznych — podnoszenie ich kwalifikacji, umiejętności, otwartości na realizację misji społecznej, do której zostali powołani oraz inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych, którym służą. Do prowadzenia szkoleń ośrodek zatrudnia wyłącznie trenerów z doświadczeniem w pracy w sektorze publicznym i samorządach; posiadających żywą, aktualną wiedzę praktyczną, wreszcie doświadczenie w skutecznym przekazywaniu wiedzy. Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem 2.20/00054/2014.

W trosce o utrzymanie możliwie najwyższych standardów ośrodek z zasady nigdy nie podejmuje współpracy z trenerami, którzy ograniczają przekaz do prezentacji przepisów prawnych i omówienia swojego poglądu na ich treść i intencje. Trenerzy współpracujący z ośrodkiem każdorazowo rozliczani są z praktycznego efektu przeprowadzonych zajęć, zawsze ewaluowanego w formie ankiet oceniających szkolenie i trenerów wypełnianych przez ich uczestników. {...] "


https://owal.edu.pl/o-nas

 

(dostęp z 27.10.2023)

27.10.2023
strzałka do góry