Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > JAK ARCHIWIZOWAĆ I EWIDENCJONOWAĆ W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ, AKTA OSOBOWE, KOPERTY DOWODOWE.
JAK ARCHIWIZOWAĆ I EWIDENCJONOWAĆ W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ, AKTA OSOBOWE, KOPERTY DOWODOWE.

Jak archiwizować i ewidencjonować w archiwum zakładowym dokumentację techniczną, akta osobowe, koperty dowodowe, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 24 listopada 2023, godz. 9.00-14.00, cena 389 zł/os, (Zgłoszenia należy przesyłać do 17 listopada 2023 r.)

 

 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu:

- praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt,
- korzystania z jednolitego rzeczowego wykazu akt, weryfikacji kwalifikacji archiwalnej,
- postepowania z informatycznymi nośnikami danych,
- porządkowania dokumentacji,
- ewidencjonowania dokumentacji,
- brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
• W trakcie szkolenia uczestnicy będą wykonywać przykładowe ćwiczenia praktyczne.
• Możliwość indywidualnych konsultacji w omawianym zakresie
• Uczestnicy otrzymają przydatne materiały szkoleniowe.
 


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/jak-archiwizowac-i-ewidencjonowac-w-archiwum-zakladowym-dokumentacje-techniczna/65103

 

(dostęp z 14.11.2023) 

14.11.2023
strzałka do góry