Archiwistyka_tlo
WHAT EUROPE DOES FOR ME

"Idea różnorodności kulturowej leży u podstaw projektu europejskiego. W ostatnich latach wystąpiło wzmożone zainteresowanie potencjałem tego sektora w zakresie propagowania spójności społecznej, jedności i tolerancji z jednej strony, i ciągłe uznawanie jego cennej roli dla gospodarki z drugiej strony. UE jest bardzo zdeterminowana, by zagwarantować włączanie kultury do wszystkich obszarów polityki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej, które są kluczowymi elementami kulturowej tożsamości i ekspresji. Z ekonomicznego punktu widzenia sektor kultury i sektor kreatywny, które zatrudniają 8,4 mln osób w Unii Europejskiej, są dynamiczne i mają duży potencjał wzrostu z uwagi na ich różnorodność i zakres indywidualnej swobody twórczej. Istnieją jednak przeszkody utrudniające realizację tego potencjału, w szczególności zróżnicowanie językowe, rozproszenie i różnorodność mechanizmów finansowych na obszarze UE. Unijny sektor kultury i kreatywny stoi również przed wyzwaniami związanymi z technologiami cyfrowymi i globalną konkurencją, w szczególności ze strony przemysłu audiowizualnego Stanów Zjednoczonych, oraz z wysiłkami dyplomatycznymi USA i Chin na rzecz propagowania ich twórczości kulturalnej. [...] "


https://what-europe-does-for-me.eu/pl/portal/3/focus17

 

(dostęp z 21.12.2023)

21.12.2023
strzałka do góry