Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > WARSZTATY REDAGOWANIA SAMORZĄDOWYCH AKTÓW NORMATYWNYCH
WARSZTATY REDAGOWANIA SAMORZĄDOWYCH AKTÓW NORMATYWNYCH

 Warsztaty redagowania samorządowych aktów normatywnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 22 stycznia 2024, godz. 9.30-14.30, cena 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os., (Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 stycznia 2024 r.)

 

 • Podniesienie kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
• Zdobycie umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych, adekwatnych dla danego rodzaju aktu normatywnego.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów i występujących nieprawidłowości przy tworzeniu aktów prawa miejscowego.
• Otrzymanie odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości i pytania w codziennej pracy.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych w postaci prezentacji Power Point z przykładami z orzecznictwa, schematami i wzorcami technik prawodawczych w odrębnych plikach.


https://frdl.org.pl/tematy/radni-biuro-rady/legislacja-2/68670

 

(dostęp z 2.01.2024)

02.01.2024
strzałka do góry