Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > REDAGOWANIE TEKSTÓW JEDNOLITYCH SAMORZĄDOWYCH AKTÓW NORMATYWNYCH ZGODNIE Z „ZASADAMI TECHNIKI PRAWODAWCZEJ”
REDAGOWANIE TEKSTÓW JEDNOLITYCH SAMORZĄDOWYCH AKTÓW NORMATYWNYCH ZGODNIE Z „ZASADAMI TECHNIKI PRAWODAWCZEJ”

 Redagowanie tekstów jednolitych samorządowych aktów normatywnych zgodnie z „Zasadami techniki prawodawczej”, FRDL, webinarium, 12 luty 2024, godz. 9.30-14.30, cena 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 stycznia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os., (Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 lutego 2024 r.)

 

 

 • Podniesienie kompetencji osób opracowujących teksty jednolite aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
• Zdobycie umiejętności stosowania poprawnych technik prawodawczych specyficznych dla tekstu jednolitego.
• Pozyskanie uniwersalnych schematów i wzorców usprawniających pracę redakcyjną nad obwieszczeniem w sprawie tekstu jednolitego.
• Zdobycie umiejętności prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych - prezentacji Power point z załącznikami: plikami przykładów, wzorów technik prawodawczych odnoszących się do obwieszczenie w sprawie tekstu jednolitego, materiałów źródłowe z orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych, wykazu literatury pomocniczej.


https://frdl.org.pl/tematy/radni-biuro-rady/legislacja-3/70709

 

(dostęp z 2.01.2024)

02.01.2024
strzałka do góry