Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > Wpis Do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych I Płacowych
Wpis Do Rejestru Przechowawców Akt Osobowych I Płacowych

 

Działalność gospodarczą w zakresie przechowywania akt osobowych i płacowych reguluje rozdz. IV Ustawy archiwalnej Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (sejm.gov.pl) w tym celu musimy uzyskać wpis do rejestru Wpis do rejestru przechowawców akt | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy , w przeciwnym razie (co się niestety jeszcze zdarza!) dokumentacja zostanie przez ZUS zakwestionowana. Biznes archiwalny wspiera m. in strona Wyniki wyszukiwania | Grupa Biznes Polska (biznes-polska.pl) Natomiast archiwalne i historyczne informacje biznesowe znajdziemy m. in. tutaj BizArchiwum - Znajdź archiwalne informacje biznesowe


RESEARCH METHODS FOR BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES - Archiwistyka.pl

 

 

(dostęp z 24.012024) 

23.01.2024
strzałka do góry