Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH
EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

Unia Europejska podejmuje różnorakie działania w dziedzinie kultury, również dotyczące archiwów #EUandME - Propagowanie europejskiej kultury (what-europe-does-for-me.eu)

 

" UE stara się zachować wspólne dziedzictwo kulturowe Europy oraz wspierać i promować sektor sztuki i sektor kreatywny w Europie. Aby zapewnić wszystkim dostęp do dynamicznej i zróżnicowanej kultury europejskiej, powoływane są do życia specjalne inicjatywy, takie jak Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

 

Aspekty kulturowe są obecne w wielu obszarach polityki UE, w tym w dziedzinie edukacji, badań naukowych, polityki społecznej, rozwoju regionalnego i stosunków zewnętrznych. Tworzenie i promowanie kultury w dzisiejszym interaktywnym i zglobalizowanym świecie wiąże się nieodłącznie z korzystaniem z mediów i technologii cyfrowych. UE promuje współpracę polityczną w dziedzinie kultury z rządami krajowymi i organizacjami międzynarodowymi. [...] "


Dziedzictwo kulturowe i sztuka – wsparcie UE | Unia Europejska (europa.eu)

 

(dostęp z 5.02.2024) 

 

05.02.2024
strzałka do góry