Archiwistyka_tlo
THE ATYPICAL OSINT GUIDE

O OSINT nigdy dosyć; zwłaszcza w dzisiejszych czasach The Atypical OSINT Guide. The most unusual OSINT guide you’ve… | by Officer's Notes | OSINT TEAM . W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje strona OSINT Open Source Intelligence tools resources methods techniques (reuser.biz) Oczywiście narzędzia AI wkraczają także coraz mocniej w świat wywiadu jawnoźródłowego Jak narzędzia AI zmieniają OSINT [Czwartki z OSINTem] (sekurak.pl)


03.04.2024
strzałka do góry