Archiwistyka_tlo
WORLDWIDE OSINT TOOLS MAP

 

Ojczyzną OSINT są oczywiście Stany Zjednoczone (vide: Bartosz Saramak, Krzysztof Wosiński), jednak obecnie jego techniki zyskują coraz większą popularność na całym świecie Worldmap of OSINT tools (cybdetective.com) ; w sieci dostępna jest też mapa zagrożeń Live Cyber Threat Map | Check Point ; natomiast przebieg internetowych kabli podmorskich widoczny jest tutaj Submarine Cable Map ; pracę osintowca/cyfrowego detektywa/infobrokera można też w pewnym sensie porównać do pracy historyka; o ile historyk ma do dyspozycji cały wachlarz nauk pomocniczych historii, o tyle cyfrowy detektyw/infobroker korzysta z szerokiej gamy narzędzi OSINT


09.04.2024
strzałka do góry