Archiwistyka_tlo
DATABASE OF KNOWN FAKES

Bardzo istotna i coraz bardziej aktualna kwestia dezinformacji; historycy mają tutaj szczególną rolę do spełnienia Historia i jej wpływ na dzisiejszą Polskę - OKO.press ; W przestrzeni publicznej funkcjonują farmy trolli, które nieustannie rozsiewają dezinformację Database of Known Fakes – a searchable graph of enriched debunks | EBU Technology & Innovation Na świecie istnieje kilkaset organizacji fact-checkingowych, z tego w Polsce kilkanaście (mniej i bardziej znanych, mniej lub bardziej wiarygodnych), podejmowane są różne inicjatywy, jak np. Fake newsy, boty i trolle - walka z dezinformacją | Brand24 czy Overview ‹ Detect DeepFakes: How to counteract misinformation created by AI — MIT Media Lab Współcześnie też coraz częściej wykorzystuje się tutaj AI How generative AI is boosting the spread of disinformation and propaganda | MIT Technology Review , w tym kontekście ważną rolę odgrywają też takie narzędzia, jak np. AI Detector | AI Content Detector | ChatGPT & AI Checker Reasumując: potrzebna jest ttu przede wszystkim edukacja Platforma edukacyjna Demagoga. Czy potrafisz odróżnić prawdę od fałszu? Przekonaj się! , Disinformation & Misinformation Analysis Center | Debunk.org , no i oczywiście krytyczny umysł Krytyczny umysł - Raport "Problem fake news w Polsce" (krytycznyumysl.pl)


19.04.2024
strzałka do góry