Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > INTERNETOWE NARZĘDZIA I ZASOBY DEDYKOWANE OSINT
INTERNETOWE NARZĘDZIA I ZASOBY DEDYKOWANE OSINT

Na świecie znaczenie i rola OSINT stale wzrasta, niestety głównie za sprawą wojny w Ukrainie (Ukraińcy bardzo sprawnie korzystają z technik wywiadu jawnoźródłowego, dzięki m. in. temu ich państwo sprawnie funkcjonuje w warunkach wojennych) The Ukraine-Russia War Confirms the Value of OSINT | Babel Street ; w tym kontekście przydatny może okazać się dedykowany Węgrom zestaw narzędzi Hun-OSINT - start.me Wprawdzie zestawów narzędzi OSINT w sieci, komercyjnych i darmowych, jest mnóstwo, a ja staram się je tutaj prezentować, ale niektóre z nich znikają, w ich miejsce powstają inne, teraz też w oparciu o AI; unkatowy zestaw narzędzi OSINT znajdziemy m. in. tutaj OSINT (onstrat.com)


02.05.2024
strzałka do góry