Archiwistyka_tlo
CZAS OKIEM HISTORYKA

Postrzeganie czasu różniło się w zależności od epoki i społeczeństwa; w średniowieczu czas wyznaczały nabożeństwa i święta kościelne. Na przestrzeni dziejów wielu historyków zajmowało się czasem; miałem okazję przez jeden semestr (Auslaendersemester) studiować u jednego z nich (w TU Chemnitz, Fakultet Filozoficzny) Die Geschichte der Stunde : Dohrn-van Rossum, Gerhard: Amazon.pl: Książki  ; należy tutaj wspomnieć o rewelacjach Heriberta Illiga Erfundenes Mittelalter – Wikipedia , którego książkę "Karl der Grosse. Die groesste Zeitfaelschung der Geschichte" szczegółowo omawialiśmy na zajęciach (pisaliśmy referaty na kolejne jego tezy; wykład Illiga po niemiecku jest dostępny w serwisie You Tube). Historycy postrzegają czas inaczej niż np. fizycy Microsoft Word - Borkowski.doc (agh.edu.pl) ; natomiast jeżeli chodzi o fizyków, to w pierwszym rzędzie trzeba wymienić "Krótką historię czasu" genialnego astrofizyka Stedhena Hawkinga Microsoft Word - krotka historia czasu.rtf (pg.gda.pl) (na You Tube w formie audiobuka) Mówiąc o czasie naturalnie trzeba wspomnieć o zegarach Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (jedrzejow.pl) ; współcześnie mamy do czynienia już z zegarami atomowymi Zegar atomowy Online - Dokładny czas w Polsce i na świecie - Zegar-atomowy.pl , a przyszłością są zegary optyczne.


06.05.2024
strzałka do góry