Archiwistyka_tlo
Niszczenie dokumentacji

ESOD Sp. z o.o. Sp. k.


Wraz z końcem wymaganego przepisami okresu przechowywania dokumentów, ESOD Sp. z o.o. Sp. k. oferuje Państwu usługę ich niszczenia. Zachowanie procedur poufności, oraz proces zgodny z klasą P-3 normy DIN 66399 (III klasą tajności normy DIN 32757) są gwarancją ich trwałej likwidacji. Mając również na względzie dbałość o środowisko naturalne, uzyskane w procesie niszczenia odpady przekazujemy do zakładu papierniczego, gdzie podlegają utylizacji. Z chwilą odbioru od Państwa dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia, podlega ona stałemu nadzorowi naszych pracowników. Do momentu fizycznej likwidacji jest ona przechowywana w naszym archiwum, stale monitorowanym i zabezpieczonym systemami alarmowymi na wypadek włamania lub pożaru. Dodatkowo, na workach służących do transportu tych dokumentów zakładane są plomby, zrywane tuż przed umieszczeniem ich w maszynie niszczącej. Cały proces niszczenia może być nadzorowany przez Państwa pracownika, lub też mogą Państwo otrzymać jego nagranie. Po ostatecznej anihilacji, wystawiany jest Certyfikat Zniszczenia.

29.03.2014
strzałka do góry