Archiwistyka_tlo
Zawód infobroker


Zawód infobrokera jest swoją specyfiką bardzo zbliżony do profesji archiwisty, zwłaszcza archiwisty cyfrowego.


Cisek Sabina, Januszko-Szakiel Aneta, Zawód infobroker. Polski rynek informacji, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 
Jest to pierwsza na polskim rynku publikacja będąca kompleksowym omówieniem infobrokeringu, czyli profesjonalnego, odpłatnego wyszukiwania i opracowywania informacji na zlecenie. Autorzy, specjaliści reprezentujący różne ośrodki akademickie i podmioty gospodarcze, szczegółowo opisują teoretyczne i praktyczne zagadnienia brokeringu informacji w Polsce, do których należą m.in.:
funkcje i specyfika zawodu brokera informacji, wymagane kompetencje, umiejętności i tryb kształcenia infobrokerów, rozpoczynanie działalności, kodeksy etyczne funkcjonujące w środowiskach profesjonalistów informacji oraz przepisy prawne i ich interpretacja, współpraca infobrokera z klientem, identyfikacja jego potrzeb i spełnianie oczekiwań, potencjalne źródła konfliktu oraz mediacje, infobrokerstwo systemowe: przekazywanie treści, znaczenie wiedzy i za rządzania nią w organizacji, związek między poziomem kultury infobrokerskiej a merytoryczną decyzyjnością organizacji, kwantyfikowanie wiedzy, optymalizacja procesów informacyjnych i komunikacyjnych,
audyt zarządzania wiedzą, różne aspekty informacji i ich znaczenie w działalności infobrokerskiej: jakość, architektura i zasady projektowania informacji, typy źródeł informacji, rodzaje i cechy opracowań infobrokerskich,
metody pracy infobrokera - strategie pozyskiwania informacji, zjawisko głębokiego Internetu i sposoby docierania do jego zasobów, bieżące monitorowanie informacji, darmowe narzędzia i podstawowe metody wykorzystywane do gromadzenia informacji z ogólnodostępnych źródeł internetowych.
Książka będzie przydatna nie tylko praktykom i teoretykom infobrokeringu, ale również bibliotekarzom, menedżerom, studentom zarządzania informacją i kierunków pokrewnych oraz innym osobom związanym z działalnością informacyjną. 
 
 
 
 
Źródło: http://www.proinfo.pl/biznes/zarządzanie 

28.06.2015
strzałka do góry