Archiwistyka_tlo
Artykuły > Zagadnienia i usługi archiwistyczne > Architektura i wyposażenie nowoczesnego archiwum XXI wieku
Architektura i wyposażenie nowoczesnego archiwum XXI wieku


Krzysztof Stryjkowski, Architektura i wyposażenie nowczesnego archiwum XXI wieku, w: Poznańskie Studia Teologiczne, t. 11, wyd. Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2001. Artykuł dostępny w postaci elektronicznej.


Fragment wstępu:


"Według jednej z definicji terminu archiwum zamieszczonej w Polskim Słowniku
Archiwalnym jest to również gmach i lokal stanowiący pomieszczenie lub siedzibę
instytucji której zadaniem jest przechowywanie archiwaliów1. Dotychczas w dostępnej
literaturze ukazało się niewiele opracowań dotyczących tylko budownictwa
oraz wyposażenia placówek archiwalnych. Ta ostatnia kwestia dopiero ostatnio
została odpowiednio potraktowana będąc wcześniej niejednokrotnie pomijaną.
Tymczasem to właśnie od specjalistycznego budownictwa oraz od odpowiedniego
wyposażenia pomieszczeń magazynowych zależy często stan archiwaliów oraz
możliwości ich zachowania w dobrej kondycji fizycznej umożliwiającej właściwe
naukowe opracowanie oraz ewentualne udostępnianie.
Większość literatury dotyczącej kwestii poruszanych w niniejszym tekście została
wydana w Europie Zachodniej oraz Ameryce Północnej. Dotyczy ona najczę­
ściej podstawowych zasad jakich należy przestrzegać w procesach projektowania
i realizowania pomieszczeń dla archiwów."
 
 
 
 
Źródło: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/8366

19.12.2015
strzałka do góry