Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Definicja dokumentu, kancelarii i archiwum
Definicja dokumentu, kancelarii i archiwum


Krzysztof Skupieński, Pytania o definicje dokumentu, kancelarii i archiwum w "epoce bez papieru", w: Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość, s. 243-255


 

"Zwornikiem tej triady terminologicznej wydaje się określenie dokumentu. Ono wyzna-cza obszar refleksji, z uwzględnieniem dyscyplin eksplorujących go teoretycznie, a także dziedzin czynnych w nim zawodowo. Powinno to stworzyć podstawy do rozważań, jak dziś traktować fenomeny kancelarii i archiwum. Nasuwa pytania o relacje pomiędzy dyploma-tyką jako nauką o dokumencie a archiwistyką, jak również o ich związek z innymi gałę-ziami nauki i praktyki. (...)"

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:                    https://www.academia.edu/8062864/K._Skupienski_Pytania_o_definicje_dokumentu_kancelarii_i_archiwum_w_epoce_bez_papieru_

 

                                                                                                                                      (dostęp z 14.04.2018) 

 

14.04.2018
strzałka do góry