Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > NDAP a zarządzanie dokumentacją
NDAP a zarządzanie dokumentacją


Paweł Wolnicki, Wpływ Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na proces zarządzania dokumentacją w administracji publicznej, w: Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD, Nr 1 (11), Częstochowa 2015, s. 235-248 "Rozwój nowoczesnych technologii, które mają zastosowanie w różnych sferach
ludzkiego życia, obejmuje także administrację publiczną. Obok dokumentacji
określanej jako tradycyjna, coraz powszechniej funkcjonuje dokument elektroniczny,
utworzony przy pomocy kodu binarnego. Powstanie tej nowej formy
zapisu informacji niekoniecznie zmniejszyło ilość wytwarzanej dokumentacji
tradycyjnej, ale wskazało na alternatywny sposób jej utrwalenia. To z kolei wymaga
odpowiedniego zarządzania różnymi formami zapisu (record managment),
określanymi powszechnie jako zarządzanie dokumentacją. Celem zarządzania
dokumentacją jest zabezpieczenie obiegu prawnego dokumentów, ochrona praw
i wolności obywatelskich, w tym kwestia dostępu do informacji publicznej oraz
zabezpieczenia pamięci o instytucjach i zdarzeniach. (...)"
 
 
 
 
 
 
Źródło:  http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/3069/2015_1_248.pdf                               (dostęp z 21.04.2018)

21.04.2018
strzałka do góry