Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych
Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych


Dorota Chromicka, Danuta Descours, Andrzej Kaucz i in, Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, red. Grażyna Szpor, wyd. LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2013https://books.google.pl/books?id=WLpSAwAAQBAJ&pg=PA16&lpg=PA16&dq=informacja+archiwalna&source=bl&ots=_YQ07pCsVV&sig=kah8X1yQZo5qLQbF2EbLtDBH8s8&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjJ7Pe9hIPbAhVBiywKHd3vDpc4RhDoATACegQIABAz#v=onepage&q=informacja%20archiwalna&f=false

21.05.2018
strzałka do góry