Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Procedury elektronicznego zarządzania dokumetacją
Procedury elektronicznego zarządzania dokumetacją


Artur Prasal, Ewa Perłakowska, Grzegorz Abgarowicz, Procedury elektronicznego zarządzania dokumetacją w administracji + płyta CD, w: Sektor publiczny w praktyce, 2018, ss. 342
"Zagadnienia opisane w książce stanowią zestaw praktycznej wiedzy dotyczącej załatwiania spraw z wykorzystaniem dokumentu elektronicznego, usług zaufania, w tym podpisu elektronicznego, przez organy administracji publicznej, zarządzania dokumentacją w urzędach w systemie klasy EZD oraz w systemie tradycyjnym, jak również wykorzystania systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań w urzędach. Autorzy skupili się na procedurach i praktycznych aspektach wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej oraz różnych systemów i aplikacji w bieżącej działalności organów administracji publicznej, uwzględniając również wymagania dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu m.in. procedur administracyjnych i podatkowych w aspekcie dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw od momentu wpływu dokumentu do urzędu aż do przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego.(...)"


Źródło: https://www.ksiegarnia.beck.pl/17367-procedury-elektronicznego-zarzadzania-dokumentacja-w-administracji-plyta-cd-grzegorz-abgarowicz#opis

                                                                                                                                    (dostęp z 20.01.2019)

20.01.2019
strzałka do góry