Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Metodyka opracowania akt spraw
Metodyka opracowania akt spraw


Wiesława Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ss. 234W podręczniku przedstawiono metodykę opracowania zasobu archiwalnego, odnoszącą się przede wszystkim do zespołów aktowych wytworzonych w okresie kancelarii akt spraw. Opisany model opracowania ma w swoim zasadniczym kształcie charakter ponadczasowy i uniwersalny, aktualny do dziś. Obejmuje wszystkie działania i czynności prowadzące od wyodrębnienia zespołu archiwalnego, poprzez jego uporządkowanie, aż do stworzenia pomocy archiwalnych, czyli opisu archiwalnego, obecnie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Uzupełniono go o metodykę opracowania wybranych typów zespołów aktowych. Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów na kierunkach i specjalnościach archiwistycznych polskich uczelni. Może także służyć pomocą archiwistom praktykom, pracującym w archiwach historycznych oraz innych instytucjach przechowujących zasób archiwalny.
 
 
 
 
 https://www.ibuk.pl/fiszka/178642/metodyka-opracowania-zasobu-archiwalnego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-akt-spraw.html
 
 
                                                                                                                                       (dostęp z 29.12.2019) 

29.12.2019
strzałka do góry