Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Metodyka opracowania akt spraw
Metodyka opracowania akt spraw


Wiesława Kwiatkowska, Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ss. 234



W podręczniku przedstawiono metodykę opracowania zasobu archiwalnego, odnoszącą się przede wszystkim do zespołów aktowych wytworzonych w okresie kancelarii akt spraw. Opisany model opracowania ma w swoim zasadniczym kształcie charakter ponadczasowy i uniwersalny, aktualny do dziś. Obejmuje wszystkie działania i czynności prowadzące od wyodrębnienia zespołu archiwalnego, poprzez jego uporządkowanie, aż do stworzenia pomocy archiwalnych, czyli opisu archiwalnego, obecnie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Uzupełniono go o metodykę opracowania wybranych typów zespołów aktowych. Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów na kierunkach i specjalnościach archiwistycznych polskich uczelni. Może także służyć pomocą archiwistom praktykom, pracującym w archiwach historycznych oraz innych instytucjach przechowujących zasób archiwalny.
 
 
 
 
 https://www.ibuk.pl/fiszka/178642/metodyka-opracowania-zasobu-archiwalnego-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-akt-spraw.html
 
 
                                                                                                                                       (dostęp z 29.12.2019) 

29.12.2019
strzałka do góry