Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > Przepływ informacji
Przepływ informacji


Michał Olędzki, Udział wyszukiwarek internetowych w realizacji idei swobodnego przepływu informacji. Analiza działalności wyszukiwarki Google, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Władyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1572/Ol%C4%99dzki_Google_praca%20doktorska_final%20CC-BY.pdf?sequence=1
 
                                                                                                                                      (dostęp z 13.02.2020) 

13.02.2020
strzałka do góry