Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > ARCHIWIŚCI I HISTORYCY WOBEC PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA. ZBIÓR STUDIÓW
ARCHIWIŚCI I HISTORYCY WOBEC PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA. ZBIÓR STUDIÓW

Archiwiści..., red. naukowa Jacek Kordel, Alicja Kulecka, wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, ss. 254

"Zainteresowanie przeszłością odgrywa istotną rolę w kształtowaniu mentalności współczesnych społeczeństw. Archiwiści i historycy są profesjonalnymi przewodnikami ułatwiającymi poruszanie się po bogactwie dziejów i ich materialnych reliktów przez poszczególne osoby, środowiska, zbiorowości zainteresowane czasami minionymi. Ich działalność umożliwia zaspokajanie różnych potrzeb intelektualnych odnoszących się do refleksji o przeszłości. Tradycyjne i nadal aktualne role historyków i archiwistów to badanie przeszłości z wykorzystaniem określonych metodologii i związanych z nimi metod, poszukiwanie i gromadzenie źródeł wiedzy o minionych dziejach, refleksje dotyczące ich wykorzystania, edukacja publiczna, ochrona dziedzictwa kulturowego, opracowywanie zasobu informacji o nim, udostępnianie i popularyzacja zarówno wiedzy historycznej, jak i wiadomości o dokumentach. (...)"

 


https://www.wuw.pl/product-pol-12923-Archiwisci-i-historycy-wobec-panstwa-i-spoleczenstwa-Zbior-studiow.html

 

(dotęp z 23.11.2020)

23.11.2020
strzałka do góry