Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > EMIGRACJA I ŚRODOWISKA POLONIJNE. ARCHIWA I ARCHIWALIA. ZBIÓR STUDIÓW.
EMIGRACJA I ŚRODOWISKA POLONIJNE. ARCHIWA I ARCHIWALIA. ZBIÓR STUDIÓW.

Emigracja i środowiska polonijne..., red. Alicja Kulecka, wydanie I, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, ss. 134

 

 

Publikacja zawiera artykuły analizujące zawartość archiwów krajowych i zagranicznych pod kątem źródeł do dziejów polskiej emigracji i Polonii. Przedstawione zostały zasoby Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego m.st. Warszawy oraz Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego. Interesujące są zwłaszcza teksty poświęcone archiwaliom wcześniej niedostępnym bądź nieuporządkowanym: Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu oraz archiwaliom polonijnym w Australii i Nowej Zelandii. Zaprezentowana została także działalność Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum m.st. Warszawy oraz Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie, służąca zabezpieczeniu materiałów i popularyzacji archiwów środowisk polonijnych.


http://ksiazki24h.pl/wiecej.php?id=ka-602

 

(dostęp z 19.12.2020)

19.12.2020
strzałka do góry