Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > PRZEGLĄD NAUK HISTORYCZNYCH
PRZEGLĄD NAUK HISTORYCZNYCH

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej.

Przegląd Nauk Historycznych jest półrocznikiem wydawanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo zostało założone w 2002 r. z inicjatywy grupy pracowników Instytutu Historii UŁ przez Albina Głowackiego i Zbigniewa Anusika. Publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej i dziejów Polski od starożytności do czasów współczesnych. Redaktorem czasopisma jest Zbigniew Anusik.


https://czasopisma.uni.lodz.pl/pnh

 

(dostęp z 6.02.2021)

06.02.2021
strzałka do góry