Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > UNIWERSYTECKIE KSZTAŁCENIE ARCHIWISTÓW. WCZORAJ I DZIŚ (1951-2019)
UNIWERSYTECKIE KSZTAŁCENIE ARCHIWISTÓW. WCZORAJ I DZIŚ (1951-2019)

Wiesława Kwiatkowska, Uniwersyteckie kształcenie..., wyd. NDAP, Warszawa 2020, ss. 240

 

Publikacja dostępna w wersjach papierowej i elektronicznej (do pobrania na stronie NDAP)

 

Celem opracowania jest całościowe przedstawienie kształcenia archiwistów i zarządców dokumentacji na krajowych uniwersytetach. W pracy omówione zostały takie zagadnienia, jak ramy organizacyjne, kadra, studenci, zaplecze dydaktyczne, formy i metody oraz programy nauczania na wszystkich szczeblach kształcenia (studia stacjonarne, zaoczne (wieczorowe), podyplomowe oraz doktoranckie).


https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5348-publikacja-%E2%80%9Euniwersyteckie-kszta%C5%82cenie-archiwist%C3%B3w-w-polsce-wczoraj-i-dzi%C5%9B-1951-2019-%E2%80%9D

 

(dostęp z 8.02.2021)

08.02.2021
strzałka do góry