Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > PRACE ARCHIWALNO-KONSERWATORSKIE
PRACE ARCHIWALNO-KONSERWATORSKIE

Prace..., wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach

"Z przyjemnością prezentujemy elektroniczną wersję "Prac Archiwalno-Konserwatorskich". Poza łatwiejszą dostępnością do zawartości czasopisma, zebranymi w jednym miejscu podstawowymi informacjami na temat redakcji i zasad jej działania, Czytelnicy otrzymują możliwość zapoznawania się na bieżąco z nadsyłanymi materiałami.

 

 Zapraszamy zatem wszystkich Autorów zainteresowanych publikacją efektów swoich badań do przesyłania na bieżąco artykułów, edycji źródeł, recenzji i komunikatów. Po pomyślnym przejściu procesu recenzyjnego, zostaną one opublikowane w wersji cyfrowej i wejdą do obiegu naukowego w wolnym dostępie dla wszystkich chętnych, zanim ukażą się w formie papierowej w dwuroczniku. "


http://paksiedlce.pl/p,10,aktualnosci

 

(dostęp z 9.05.2021)

09.05.2021
strzałka do góry