Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > ARCHIWA WYODRĘBNIONE W POLSKIEJ SIECI ARCHIWALNEJ
ARCHIWA WYODRĘBNIONE W POLSKIEJ SIECI ARCHIWALNEJ

Materiały z XIV Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddziału w Płocku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Archiwum Państwowego w Płocku

 

 

pod red. Andrzeja Jabłońskiego

 

  Studia. Materiały. Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zeszyt nr 8. Szczecin 2020.


https://sap.waw.pl/ksiazki/archiwa-wyodrebnione-w-polskiej-sieci-archiwalnej/

 

(dostęp z 29.05.2021)

29.05.2021
strzałka do góry