Archiwistyka_tlo
Artykuły > Wydawnicze > ARCHIWA UCZELNIANE W XXI WIEKU WOBEC KOMPUTERYZACJI, INFORMATYZACJI I ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI.
ARCHIWA UCZELNIANE W XXI WIEKU WOBEC KOMPUTERYZACJI, INFORMATYZACJI I ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI.

Archiwa uczelniane w..., red. Bożena Kierzkowska, Anna Supruniuk, Paulina Bunkowska, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ss. 270

 

 

"Publikacja jest próbą omówienia szeregu nieznanych dotąd zagadnień związanych z problematyką dotyczącą wdrażania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w szkołach wyższych, które w większości zostały opisane przez pracowników archiwów tychże uczelni. Tematyka poszczególnych artykułów i szkiców odnosi się nie tylko do EZD jako systemu teleinformatycznego, ale prezentuje również konkretne działania podjęte w wybranych uczelniach wyższych w celu wdrożenia tego systemu lub innych systemów wspomagających.

Wydawnictwo podzielono na dwie części: merytoryczną, składającą się z 13 artykułów, oraz okolicznościowo-dokumentacyjną, w której zamieszczono materiały z jubileuszu 70-lecia Archiwum UMK. Uzupełnieniem szkiców jest prezentacja multimedialna Archiwum Dokumentów Elektronicznych, czyli co dalej z materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej, dostępna w wersji elektronicznej na CD."


https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5519/archiwa-uczelniane-w-xxi-wieku-wobec-komputeryzacji-informatyzacji-i-elektronicznego-zarzadzania-dokumentacja-wprowadzenie-do-problematyki?fbclid=IwAR1FTjFCqNnHZTS2KETR6rAamX5R9934Q8qvwhiXPtQXJGv0OvD2_uYWm8U

 

(dostęp z 17.06.2021)

16.06.2021
strzałka do góry